חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – דוח בגין שנת 2022

שם מקום העבודה: רימוני תעשיות בע"מ

תאריך הוצאת הדוח: 29/5/2023

ענף הפעילות: תעשיית פלסטיק ותבניות מתכת

 

חברת רימוני תעשיות בע"מ דוגלת בשוויון הזדמנויות, בשוויון תנאי העסקה של עובדיה במשרות מקבילות ובוותק דומה וכן דוגלת בשוויון מגדרי.

חברת רימוני תעשיות בע"מ מעסיקה מספר מצומצם של עובדים ועובדות המסייעים לחברה בהשגת יעדיה השונים. כך, בשנת 2022 העסיקה החברה 31 עובדים בסה"כ (בשנת 2021: 39 עובדים). 


לאור היותה חברה קטנה מבחינת היקף מועסקיה, יוצא איפוא שקיימים תפקידם/משרות המאוישים על ידי גורמים בודדים ואף על ידי עובד/ת בודד/ת בלבד. עובדות אלה יש בהן בכדי להפוך את השוואות השכר המגדריות לבלתי ישימות.

אע"פ כן, פעלה החברה בהתאם לדרישות החוק ופילחה את העובדות והעובדים ל-5 קבוצות, וזאת לפי תפקיד/תחום אחריות ו/או שיוך מחלקתי/היררכי.


דוח מפורט זה מציג את תמונת המצב בכל אחת מהקבוצות הנבחרות, כאשר סימן (+) מסמל פער לטובת הנשים בקבוצה וסימן (-) מסמל פער לטובת הגברים בקבוצה:

 

קבוצת פילוח12345
אחוז פערי שכר ממוצע למשרה מלאהל.רל.רל.רל.רל.ר
חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה100.00%87.35%80.00%97.23%100.00%
אחוז הנשים מכלל העובדים0%100.00%100.00%0%0%

לא נמצאו נשים ו/או גברים להם משולמת השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר.

תפריט נגישות

דילוג לתוכן