IOT בקר השקיה

by GALCON

גלקון הינה חברה מובילה בעולם לייצור מערכות בקרה אוטומטיות להשקיה ביתית וחקלאית.
רימוני פועלת עשורים רבים בשיתוף פעולה עם חברות חקלאות מובילות, תוך הבנת צרכי הלקוח, ניתוח אתגרים בדרך ופיצוחם.
חלקה של רימוני בפרויקט זה היה: תבניות, הזרקת פלסטיק.

תפריט נגישות

דילוג לתוכן