הודעה על פרסום מצגת מונגשת למשקיעים

רימוני תעשיות בע”מ (“החברה”)
הודעה על פרסום מצגת מונגשת למשקיעים

בהמשך לפרסום באתר מגנא, להלן מצגת מונגשת למשקיעים.


לחצו כאן בכדי לעבור למצגת


55